Politica de confidențialitate

În conformitate cu prevederile legale europene și naționale în materia protecției datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice, Freon Total S.R.L., în calitate de operator de date, asigură implementarea de măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru realizarea activităților de prelucrare într-un mod responsabil, confidențial, sigur și transparent.

  1. Tipul datelor cu caracter personal colectate

Datele colectate sunt: date personale (nume și prenume), datele de contact (telefon și adresa de e-mail), date adresă fizică (oraș, adresă).

  1. Scopul procesării datelor cu caracter personal
  2. Contactarea în scop de răspuns la chestionarul de contact.
  3. Crearea de cont în cadrul website-ului.
  4. Completarea formularului de comandă
  5. Emiterea de facturi fiscale
  1. Drepturile persoanelor vizate

Pentru exercitarea drepturilor mai sus menționate, vă rugăm să adresați o solicitare în scris la adresa [email protected]

  • Categorii de destinatari ai datelor

Datele personale colectate de către Freon Total S.R.L. nu sunt dezvăluite către terțe părți, exceptând situațiile prevăzute de lege.

  • Stocarea și securitatea datelor

Datele pe care ni le furnizați sunt stocate intern, iar Freon Total S.R.L. a adoptat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele personale pe care le furnizați împotriva manipulării accidentale sau intenționate, pierderii, distrugerii sau accesului părților neautorizate.